Posted on

Vad kostar en billig begravning?

Är målet att beställa en billig begravning eftersom dödsboet inte har så mycket kapital? Eller för att personen som avlidit har önskat det för att arvet ska bli större? En begravning behöver inte kosta mer än drygt 10 000 kr.

Välj bort ceremoni och minnesstund

Oavsett vilken begravningsbyrå du vänder dig till så kan de anordna en begravning till lägre pris än de klassiska begravningarna. Detta genom att du väljer bort ceremonin och minnesstunden. Genom detta kommer det inte bli några kostnader för blommor, catering, finare kista och hyra av lokal.

Vad ingår?

En paketlösning som en stor begravningsbyrå i Sverige har presenterat på sin hemsida visar vad som kan ingå:

Transporter – Hämtning och transport av den avlidne från platsen där man avlidit till bårhuset. Från bårhus till krematoriet. Det är transporter som alltid bör genomföras av en begravningsbyrå och extremt svåra att utföra på egen hand.

Administration – Vid ett dödsfall kommer din begravningsbyrå att kontakta begravningsbyråer stockholm & myndigheter så att dödsfallet registreras. Kostnaden för administrationen är någon tusenlapp. Det går att göra själv men har man inte erfarenhet och kunskap om vad som krävs kan det vara mycket krångligt.

Kista och kremering – Även om kremering önskas så krävs en kista. Men då räcker det med en enklare kremeringskista. Efter kremering kan askan strös över en minneslund för att undvika kostnaden för en gravplats.

Mer eftertraktat

Förr valde nästan ingen de billigaste alternativen utan målet var att få gravsättning och ceremoni. Idag har trenden vänt. Det är fler som önskar sig en enklare begravning vilket därmed även innebär att alla begravningsbyråer har ”paketlösningar” för detta.

Vid första samtalet med begravningsentreprenören kan du berätta att målet är att hålla nere kostnaden så mycket som möjligt. Du kan i detta fall räkna med en totalkostnad på ca 10 000 kr. Det går visserligen att få ner priset ytterligare men då krävs det att du gör arbeten som en begravningsbyrå generellt gör vid dödsfall. Det är exempelvis att sätta in annons i tidningen, administration, kontakt med stenhuggeri, kyrka och kyrkogård.

Om kostnaden är ett problem

En del väljer aktivt en så billig begravning som möjligt. Andra har inte pengarna och får välja detta alternativ även om andra önskemål finns. Vänd dig till kommunen om det inte finns pengar i dödsboet eller att anhöriga inte är villiga att betala. De kan bekosta en enkel begravning efter offert från en lokal begravningsbyrå. Det kommer därmed bli i nivå med vad som presenteras ovan.