Posted on Leave a comment

Inläckage i fastighet 

Har du drabbats av inläckage i din bostad i samband med nederbörd? Läckage i tak som fasad kan komma att skapa större skador. Läckage som inte åtgärdas direkt när den upptäckts kan göra att din bostad kan komma att drabbas av fuktskador som kan ge upphov till ytterligare skador och kostnaderna kan bli höga. Allt från taket, till fasad, källaren, innegården och terrassen är olika delar av vår fastighet som kan drabbas av inläckage. Idag finns det ett flertal företag som mer än gärna hjälper dig att finna samt åtgärda olika typer av inläckage. 

Läckage orsakat av nederbörd 

Våra fastigheter får utstå mycket var dag i form av vind och nederbörd. När regn och snö sveper över vårt land och det blåser hårt kan det ge upphov till inläckage. Ytterligare förhållanden som kan ge upphov till läckage i vår fastighet är töväder som kan komma att belasta delar av vår fastighet som inte annars drabbas av vatten men även åldern på tak och fastighet samt utförd renovering kan vara orsaker som gör att vi drabbas av inläckage. Väder och vind gör mycket med vår fastighet och det är av vikt att vi håller ett gott öga på taket som fasaden för att så tidigt som möjligt kunna lokalisera samt åtgärda inläckage för att förhindra att mer omfattande skador uppstår. 

Läckage kan bidra till större skador 

Inläckage i vår bostad syns oftast när det fallit stora mängder nederbörd eller i relation till töväder. Inläckage kan komma att ge upphov till att allt större skador som snabbt blir ett faktum om läckage inte åtgärdas i tid. Fuktskador drabbar vår fastighet snabbt vid inläckage och fuktskador i sin tur kan komma att ge upphov till svamp, röta och mögel. Att ha uppsyn vid hårda vindar och kraftig nederbörd samt vid töväder är därmed viktigt för att så snabbt som möjligt kunna lokalisera samt åtgärda inläckage. Om du märker av att det droppar vid nederbörd eller att du uppmärksammar fuktfläktar vid krypgrund är det dags att kontakt en specialist. 

Att åtgärda läckage och dess skador 

Har du drabbats av inläckage finns det hjälp att få. Idag återfinns det en hel drös av företag som är specialiserade på läckage av alla dess former. Innan val att åtgärda läckaget bör en först fastställa vad som gett upphov till inläckage för att på så sätt spara såväl tid som pengar. Att ha uppsyn om det droppar in från tak samt på din terrass, balkong eller om det uppstår fuktfläckar på fasaden samt på annan yta gör att du tidigt kan åtgärda detta. Inläckage visar sig inte alltid så tydligt och det kan därmed vara svårt att veta om man drabbats av inläckage. Att vara uppmärksam på olika dofter som uppstår när du drabbats av olika skador gör att du tidigt kan ta kontakt med ett företag som är specialiserade på inläckage för att snabbt få hjälp. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.