Posted on

Fakturaförsäljning – Ordbok

Fakturaköp – Att ett kreditbolag köper fakturor från företag. När fakturaköp genomförs betalar detta kreditbolag ut fakturerat belopp till företaget som sålt sina fakturor. Det är tjänstens största fördel – dvs. att företaget som väljer tjänsten får snabbt förbättrad likviditet.

Fakturaförsäljning – Företag som säljer sina fakturor genomför fakturaförsäljning. Kreditbolagen som köper dem genomför fakturaköp. Det är alltså säljare och köpare inom samma affärshändelse.

Regress – Regress betyder att kreditbolaget inte tar kreditrisken vid fakturaköp. De har hand om fakturahanteringen, skickar påminnelse och inkasso. Men om kunden av någon anledning ändå inte klarar av att betala summan kommer kreditbolaget att sälja tillbaka denna faktura till dig som sålt den från början. Därmed kommer hela kreditrisken att stanna kvar hos dig som sålt fakturan.

Detta betyder även att kreditrisken kan lägga på kreditbolaget om man väljer bort regressrätten för fakturabelåning. Detta innebär därmed en högre kostnad per såld faktura.

Likviditet – Kapital som finns tillgängliga att använda för löpande kostnader. Ett företag kan därmed ha låg likviditet men ändå ha hög vinst. Allt handlar om när pengar kommer in i förhållande till när pengar måste betalas. En förbättrad likviditet är den primära orsaken till att många företag väljer att använda fakturaköp.

Fakturaavgift – Fakturaavgift kallas även för faktureringsavgift eller administrationskostnad. Det är en fast kostnad som uppstår för varje faktura som säljs. Som kund bör man vara uppmärksam på om denna avgift finns och ställa detta mot summan på de fakturor som önskas säljas. Är det mindre belopp på fakturorna är det inte värt att använda fakturaköp och få betala exempelvis 50 kr st. Detta alltså utöver den procentuella avgiften som ska betalas.

Fakturaservice – Fakturaservice är en service som främst hittas i bokföringsprogram men som ofta kan användas tillsammans med fakturaköp.

Med fakturaservice skapas fakturor enkelt varpå systemet sedan tydligt visar vilka fakturor som är betalda, vilka som är förfallna och när inbetalningar skett. Det är därmed ett enkelt system för att hantera fakturor.

Ofta kan fakturaservice även kopplas till bokföringen. När kunden betalar in summan för en faktura kommer detta inte bara noteras i programmet som betalt utan även bokföras automatiskt. På detta sätt behöver företaget betala mindre till eventuell bokföringsfirma samtidigt som både fakturor och bokföring av dessa hanteras automatiskt.

Många företag som erbjuder fakturaservice har fakturaköp som tillval. Därmed kan man välja vilka fakturor som ska säljas och använda tjänsten för just dessa. I övrigt finns samma fördelar som ovan.

Kreditrisk – Kreditrisk är den risk som ett företag tar när man säljer varor eller tjänster mot faktura. Det finns alltid en risk att köparen inte betalar, en kreditrisk. Genom att välja fakturaköp som inte har någon regress minskas denna risk. Läs mer under punkten ”Regress” ovan.

Utbetalning – När ett kreditbolag talar om utbetalning, i samband med fakturaköp, menas hur lång tid det tar innan pengarna sitter på företagets konto från att ett godkänt fakturaunderlag har skickats in. Det finns bolag som lovar utbetalning samma dag om underlaget är inne före en viss tid på dagen. Många lovar däremot 1 – 2 dagar till utbetalning sker av summan.