Posted on Leave a comment

Inläckage i fastighet 

Har du drabbats av inläckage i din bostad i samband med nederbörd? Läckage i tak som fasad kan komma att skapa större skador. Läckage som inte åtgärdas direkt när den upptäckts kan göra att din bostad kan komma att drabbas av fuktskador som kan ge upphov till ytterligare skador och kostnaderna kan bli höga. Allt från taket, till fasad, källaren, innegården och terrassen är olika delar av vår fastighet som kan drabbas av inläckage. Idag finns det ett flertal företag som mer än gärna hjälper dig att finna samt åtgärda olika typer av inläckage. 

Läckage orsakat av nederbörd 

Våra fastigheter får utstå mycket var dag i form av vind och nederbörd. När regn och snö sveper över vårt land och det blåser hårt kan det ge upphov till inläckage. Ytterligare förhållanden som kan ge upphov till läckage i vår fastighet är töväder som kan komma att belasta delar av vår fastighet som inte annars drabbas av vatten men även åldern på tak och fastighet samt utförd renovering kan vara orsaker som gör att vi drabbas av inläckage. Väder och vind gör mycket med vår fastighet och det är av vikt att vi håller ett gott öga på taket som fasaden för att så tidigt som möjligt kunna lokalisera samt åtgärda inläckage för att förhindra att mer omfattande skador uppstår. 

Läckage kan bidra till större skador 

Inläckage i vår bostad syns oftast när det fallit stora mängder nederbörd eller i relation till töväder. Inläckage kan komma att ge upphov till att allt större skador som snabbt blir ett faktum om läckage inte åtgärdas i tid. Fuktskador drabbar vår fastighet snabbt vid inläckage och fuktskador i sin tur kan komma att ge upphov till svamp, röta och mögel. Att ha uppsyn vid hårda vindar och kraftig nederbörd samt vid töväder är därmed viktigt för att så snabbt som möjligt kunna lokalisera samt åtgärda inläckage. Om du märker av att det droppar vid nederbörd eller att du uppmärksammar fuktfläktar vid krypgrund är det dags att kontakt en specialist. 

Att åtgärda läckage och dess skador 

Har du drabbats av inläckage finns det hjälp att få. Idag återfinns det en hel drös av företag som är specialiserade på läckage av alla dess former. Innan val att åtgärda läckaget bör en först fastställa vad som gett upphov till inläckage för att på så sätt spara såväl tid som pengar. Att ha uppsyn om det droppar in från tak samt på din terrass, balkong eller om det uppstår fuktfläckar på fasaden samt på annan yta gör att du tidigt kan åtgärda detta. Inläckage visar sig inte alltid så tydligt och det kan därmed vara svårt att veta om man drabbats av inläckage. Att vara uppmärksam på olika dofter som uppstår när du drabbats av olika skador gör att du tidigt kan ta kontakt med ett företag som är specialiserade på inläckage för att snabbt få hjälp. 

 

Posted on Leave a comment

Vad menas med inläckage? 

Det finns olika typer av inläckage. Det kan bland annat röra sig om inläckage i byggnader, dricksvatten eller bergsanläggningar. Ett inläckage är i huvudsak när vatten läcker in där det inte skall. Vi tittar närmare på inläckage i tak och fasader och hur man kan åtgärda det. 

Inläckage i fasader och tak 

Om ditt tak eller fasad läcker kan det uppstå fuktskador vilket kan bli väldigt dyrt att åtgärda, se till att torka din krypgrund. Det som kännetecknar inläckage är främst när vatten utifrån tar sig in i en byggnad. Det vanligaste sättet att upptäcka ett inläckage är ofta efter ett kraftigt skyfall, men då vatten även kan ta sig in i byggnaden vid mindre regnskurar kan det ibland vara svårt att upptäcka läckan. Åtgärdar man inte problemet kan det leda till omfattande fuktskador vilket i sin tur kan leda till svamp, röta och mögel. Är det riktigt illa kan även själva byggkonstruktionen bli påverkad och resultera i söndervittrande fasader och en försvagad byggnadskonstruktion. Är det en stor vattenläcka kan det dessutom ge upphov till vattenskador, som kan bli väldigt dyra att fixa i efterhand. 

Tyvärr är det ganska vanligt att man överraskas av fuktskador som är orsakade av inläckage, speciellt vid renovering och tillbyggnader av fastigheter. Därför är det alltid bäst att utföra en besiktning innan man påbörjar arbetet för att undvika eventuella överraskningar när arbetet väl har börjat. 

Andra orsaker till inläckage 

Fastigheter utsätts ständigt för vind och väder vilket ställer väldigt höga krav på både byggnadens fasader och tak. Det är ganska vanligt att vädret orsakar små sprickor som kan vara svåra att upptäcka. Dessa sprickor kan bli värre med tiden och orsaka inläckage och andra skador. Men inläckage kan även orsakas av kraftig nederbörd i kombination med höga vindar, En annan vanlig orsak till inläckage är töväder. När snön smälter kan det hända att smältande snö belastar vissa punkter på byggnaden som vanligtvis inte är utsatta för vatten, när det sker kan smältvatten ta sig in i byggnaden trots att det inte finns några tidigare skador. Renoveringar och gamla takkonstruktioner är även vanliga orsakar till att inläckage kan uppstå. 

Olika tecken på inläckage 

Det finns en del olika varningstecken på om du har ett inläckage i byggnaden. Ett av de mest framträdande tecknen är om det droppar från innertaket när det regnar eller töar ute. Det gäller inte bara för taket utan även för droppande balkong- eller terrasstak. Ett annat tecken är fuktfläckar på husets innerväggar, innertak eller fasad. Då inte alla läckor syns så väl, kan dålig lukt och andningssvårigheter vara ett tecken på mögel som har orsakats av inläckage. 

 

Posted on

Vad kostar en billig begravning?

Är målet att beställa en billig begravning eftersom dödsboet inte har så mycket kapital? Eller för att personen som avlidit har önskat det för att arvet ska bli större? En begravning behöver inte kosta mer än drygt 10 000 kr.

Välj bort ceremoni och minnesstund

Oavsett vilken begravningsbyrå du vänder dig till så kan de anordna en begravning till lägre pris än de klassiska begravningarna. Detta genom att du väljer bort ceremonin och minnesstunden. Genom detta kommer det inte bli några kostnader för blommor, catering, finare kista och hyra av lokal.

Vad ingår?

En paketlösning som en stor begravningsbyrå i Sverige har presenterat på sin hemsida visar vad som kan ingå:

Transporter – Hämtning och transport av den avlidne från platsen där man avlidit till bårhuset. Från bårhus till krematoriet. Det är transporter som alltid bör genomföras av en begravningsbyrå och extremt svåra att utföra på egen hand.

Administration – Vid ett dödsfall kommer din begravningsbyrå att kontakta begravningsbyråer stockholm & myndigheter så att dödsfallet registreras. Kostnaden för administrationen är någon tusenlapp. Det går att göra själv men har man inte erfarenhet och kunskap om vad som krävs kan det vara mycket krångligt.

Kista och kremering – Även om kremering önskas så krävs en kista. Men då räcker det med en enklare kremeringskista. Efter kremering kan askan strös över en minneslund för att undvika kostnaden för en gravplats.

Mer eftertraktat

Förr valde nästan ingen de billigaste alternativen utan målet var att få gravsättning och ceremoni. Idag har trenden vänt. Det är fler som önskar sig en enklare begravning vilket därmed även innebär att alla begravningsbyråer har ”paketlösningar” för detta.

Vid första samtalet med begravningsentreprenören kan du berätta att målet är att hålla nere kostnaden så mycket som möjligt. Du kan i detta fall räkna med en totalkostnad på ca 10 000 kr. Det går visserligen att få ner priset ytterligare men då krävs det att du gör arbeten som en begravningsbyrå generellt gör vid dödsfall. Det är exempelvis att sätta in annons i tidningen, administration, kontakt med stenhuggeri, kyrka och kyrkogård.

Om kostnaden är ett problem

En del väljer aktivt en så billig begravning som möjligt. Andra har inte pengarna och får välja detta alternativ även om andra önskemål finns. Vänd dig till kommunen om det inte finns pengar i dödsboet eller att anhöriga inte är villiga att betala. De kan bekosta en enkel begravning efter offert från en lokal begravningsbyrå. Det kommer därmed bli i nivå med vad som presenteras ovan.

Posted on

Fakturaförsäljning – Ordbok

Fakturaköp – Att ett kreditbolag köper fakturor från företag. När fakturaköp genomförs betalar detta kreditbolag ut fakturerat belopp till företaget som sålt sina fakturor. Det är tjänstens största fördel – dvs. att företaget som väljer tjänsten får snabbt förbättrad likviditet.

Fakturaförsäljning – Företag som säljer sina fakturor genomför fakturaförsäljning. Kreditbolagen som köper dem genomför fakturaköp. Det är alltså säljare och köpare inom samma affärshändelse.

Regress – Regress betyder att kreditbolaget inte tar kreditrisken vid fakturaköp. De har hand om fakturahanteringen, skickar påminnelse och inkasso. Men om kunden av någon anledning ändå inte klarar av att betala summan kommer kreditbolaget att sälja tillbaka denna faktura till dig som sålt den från början. Därmed kommer hela kreditrisken att stanna kvar hos dig som sålt fakturan.

Detta betyder även att kreditrisken kan lägga på kreditbolaget om man väljer bort regressrätten för fakturabelåning. Detta innebär därmed en högre kostnad per såld faktura.

Likviditet – Kapital som finns tillgängliga att använda för löpande kostnader. Ett företag kan därmed ha låg likviditet men ändå ha hög vinst. Allt handlar om när pengar kommer in i förhållande till när pengar måste betalas. En förbättrad likviditet är den primära orsaken till att många företag väljer att använda fakturaköp.

Fakturaavgift – Fakturaavgift kallas även för faktureringsavgift eller administrationskostnad. Det är en fast kostnad som uppstår för varje faktura som säljs. Som kund bör man vara uppmärksam på om denna avgift finns och ställa detta mot summan på de fakturor som önskas säljas. Är det mindre belopp på fakturorna är det inte värt att använda fakturaköp och få betala exempelvis 50 kr st. Detta alltså utöver den procentuella avgiften som ska betalas.

Fakturaservice – Fakturaservice är en service som främst hittas i bokföringsprogram men som ofta kan användas tillsammans med fakturaköp.

Med fakturaservice skapas fakturor enkelt varpå systemet sedan tydligt visar vilka fakturor som är betalda, vilka som är förfallna och när inbetalningar skett. Det är därmed ett enkelt system för att hantera fakturor.

Ofta kan fakturaservice även kopplas till bokföringen. När kunden betalar in summan för en faktura kommer detta inte bara noteras i programmet som betalt utan även bokföras automatiskt. På detta sätt behöver företaget betala mindre till eventuell bokföringsfirma samtidigt som både fakturor och bokföring av dessa hanteras automatiskt.

Många företag som erbjuder fakturaservice har fakturaköp som tillval. Därmed kan man välja vilka fakturor som ska säljas och använda tjänsten för just dessa. I övrigt finns samma fördelar som ovan.

Kreditrisk – Kreditrisk är den risk som ett företag tar när man säljer varor eller tjänster mot faktura. Det finns alltid en risk att köparen inte betalar, en kreditrisk. Genom att välja fakturaköp som inte har någon regress minskas denna risk. Läs mer under punkten ”Regress” ovan.

Utbetalning – När ett kreditbolag talar om utbetalning, i samband med fakturaköp, menas hur lång tid det tar innan pengarna sitter på företagets konto från att ett godkänt fakturaunderlag har skickats in. Det finns bolag som lovar utbetalning samma dag om underlaget är inne före en viss tid på dagen. Många lovar däremot 1 – 2 dagar till utbetalning sker av summan.

Posted on

Råd av din webbyrå

När du håller på med din sökmotoroptimering för din webbplats så kommer här lite goda råd som många missar och kanske inte tänker på som så viktiga men allt är av vikt när det kommer till detaljerna i sökmotoroptimering. Det är så du blir riktigt bra på det då vi inkluderar alla små delar i processen.

Semantiska och korrekta webbplatser
När du jobbar med din sökmotoroptimering så vill du ha med CSS och h-taggar. H-taggarna finns när det gäller dina rubriker och många vill gärna applicera sina egna mallar för rubrikerna men att använda de som redan finns i det program du jobbar med underlättar för algoritmerna att rangordna din sida högre. Däremot kan du designa h-taggarna med CSS själv men inte tillverka dom från scratch.

Jobba med titlarna
Alla dina olika sidor på din webbplats har sina egna titletags och när du jobbar med sökmotoroptimering så se till att ha unika titletags för varje sida och ha inte samma ord på varje. Specificera din titletag för vilken sida det handlar om och ha alltid hela meningar så du inte bara skriver massa ord på rad.

Det kan också vara en god idé att ha med ditt företags namn i titeln då och då, vissa anser att det är ett slöseri med utrymme men det kan ge nytta i din sökmotoroptimering med https://stockholmswebbyrå.se.

Till vänster på din hemsida skriver du de viktigaste nyckelorden du har valt ut för din sida för att din sökmotoroptimering ska hittas bäst av sökmotorerna.

Prioritera även innehållet i texten
När man börjar jobba med sökmotoroptimering så vill man gärna göra alla tips så bra som det går och plötsligt kanske man står där med en sida som inte går att navigera sig genom för det bara är en massa nyckelord. Detta är lätt att genomskåda för algoritmerna så det kommer bara göra mer skada än nytta i din sökmotoroptimering så du vill så klart även ha bra texter som är fylliga och unika och som känns bekväma för besökaren att läsa. Detta är en viktig del i sökmotoroptimering och som även kan göra det lite klurigt hur man ska bygga upp en bra text som ändå är grymt optimerad.

Ditt innehåll på din sida
Du vill ju så klart att folk ska navigera sig på din sida på ett bra sätt och då i din sökmotoroptimering så tänk på hur mycket text du har på sidan. Det ska vara korta men bra beskrivande texter, folk vill ofta inte läsa för mycket. Sortera ut det som inte är relevant för din sida egentligen och ta bara det mest relevanta för att lyckas med din sökmotoroptimering.

Posted on

Funktionsentreprenad och avtal inom fastighetsförvaltning

Det finns många saker som är bra med funktionsentreprenad om man väljer det inom avtalen man har i sin fastighetsförvaltning. Sakerna man önskar få uträttade blir det efter en viss standard och det är många gånger det verkligen håller den kvalité man vill som fastighetsägare. Här ska vi dock titta på det som kan vara negativt med funktionsentreprenad och lite annat inom avtalen med sin fastighetsförvaltning.

Det som kan bli fel inom funktionsentreprenad
Om det är så att man inte har en riktigt seriös och ambitiös aktör inom fastighetsförvaltning så kan det bli att förvaltarna inte är där och förebygger hela tiden så att det man kommer överens om upprätthålls hela tiden. Det kan bli att dom helt enkelt väntar till det är någon som lägger märke till att det inte är som det ska och ringer till deras fastighetsförvaltning och klagar. Det är ofta det är först då som förvaltarna kommer ut på plats och byter lampa eller vad det nu kan vara som behöver göras.

Drift som finns att välja på i avtalen garanterar mer att de som sköter ens fastighetsförvaltning förebygger de som kan tänkas bli fel och underhåller det mer noggrant för fastighetsförvaltning. Det gör också så att du inte behöver byta ut något som har gått sönder i brist på underhåll. Det kommer göra att du i din fastighetsförvaltning sparar mycket pengar på sikt.

Något som också är riskabelt med att välja funktionsentreprenad är att det faktiskt kan bli dyrare för dig då det medför att förvaltaren kanske måste lägga mer pengar på din fastighet då dom inte vet i vilket skick det faktiskt är i.

Att istället ha löpande räkningar
Att i sitt avtal med sin fastighetsförvaltning betala reparation, drift och underhåll på löpande räkningar så sparar man pengar på sikt. Man kan jämföra det med att till exempel ha rörligt elavtal, har man det så kommer man att spara pengar på sikt även om det kanske vissa perioder blir dyrare just för stunden.

Som sagt så kan det inom fastighetsförvaltning bli ganska dyra räkningar för vissa moment om man har löpande räkningar men om man har ett avtal som där det ingår i ens system inom sin fastighetsförvaltning att man har baserat det på incitament så ska det inte vara några problem då båda tjänar på det. Man kan göra så att den som sköter din fastighetsförvaltning kan få en liten summa av de hyrespengarna som löpande kommer in från fastigheten till exempel, på det sättet så tjänar ju den som sköter din fastighetsförvaltning på att ha nöjda hyresgäster.

 

Posted on

Hemskolning ledde till ett familjärt tryckeri

En liten familj från St. Paul i Minnesota bestämde sig för att börja hemskola sina barn när dom flyttade till till Chicago. Det kom till att bli den bästa tiden i deras liv. Pappan Jon bestämde sig strax för att starta ett tryckeri som dom nu alla i familjen jobbar på.

Om familjen
När Melissa Eklof som är det enda barnet i familjen gick i femte klass i en liten kristen skola i St. Paul så tog dom sitt bohag och flyttade till staden Chicago i Illinois. Utan att riktigt veta vad dom gjorde så blev hemskolningen och deras tryckeri den bästa tiden i hennes liv.

Pappan i familjen Jon Eklof är en väldigt intelligent man när det kommer till affärer. Han har haft sitt eget företag under hela hans liv. Han har startat företag, varit partners med företag och gjort mycket andra saker inom företagande och affärer. Melissa som haft sin pappa som sin stora idol har gett henne motivation och en vilja att vara ambitiös i affärer hon också.

Mamma Carol Eklof är en kvinna av klass. Hon är den organiserade i familjen och den som styr upp allting med print och profilkläder . Hon är den som driver det administrativa med deras tryckeri. Hon är den som ser till att sakerna håller kvalitén och är högökat över de tryckeri dom kommit att älska så. Hon är också den som ser till att alla ordrar går dit dom ska. På fritiden så skriver hon böcker om kristna romanser.

Melissa som är dottern i familjen älskar människor så hon är den som driver all kundkontakt på deras tryckeri. Hon är en extrovert av rang som gärna tar hand om all service och kontakt. Hon är den som alltid svarar på mailen och det ganska fort också.

Hur deras tryckeri startade
Jon vet väldigt mycket om hur man driver ett tryckeri, han har varit nära olika tryckeri hela hans företagande del av hans liv. Han har en talang för att hjälpa olika tryckeri med idéer som gör att dom sparar massor av pengar på deras tryckeri.

En gång så träffade han en en man på hans tryckeri som var villig att spendera ca 350 000 kr på ett tryckjobb. Jon kom på en plan och visade dom hur dom kunde spara 90% av dom kostnaderna!

För ett tag sedan så startade han ett litet tryckeri i deras hus och började trycka för vänner och bekanta. Resultatet för inknart.se – tryckeri blev gott och dom älskade resultatet som var av hög kvalité. Han hade också så pass bra kunskap om att driva tryckeri så att han kunde hålla priset väldigt lågt vilket så klart kunderna älskade.

Det här är ett mysigt och familjärt tryckeri som alltid kommer att behandla sina kunder rättvist och med mycket service. Att hemskolan ledde till att hela familjen nu driver ett tryckeri kunde dom aldrig föreställa sig för om någon skulle frågat förr.

Posted on

Varför sökmotoroptimering är en djungel

När det kommer till sökmotoroptimering är det många som har åsikter och idéer om hur det bör bedrivas och arbetas kring men många har inga tydliga svar. Sökmotoroptimering handlar om placering i en sökmotor. Sökresultaten visas enligt den relevans som sökmotorn anser att sidan har för sökning.

Det finns alltså inga inställningar eller matchande sökord man bara kan ställa in för att få en bra ranking på vissa sökfraser. Åter, därför är sökmotoroptimering lite av en djungel. I denna artikel ska vi försöka förtydliga lite saker man kan göra för att försöka få bättre ranking.

Saker att göra på sidan

När det kommer till din sida finns det flera saker att göra. Det allra viktigaste är att sidan som du önskar dyka upp sökmotorn ska ha bra, relevant och unik text om vad det gäller. Detta är helt avgörande ur flera perspektiv. Många försöker manipulera resultatet med titlar, beskrivningar och annat men i grund och botten handlar det om relevant innehåll. Det kommer din besökare och önskad sökmotor märka i det långa loppet.

Att göra utanför din hemsida

Något du kan göra utanför din hemsida är att be dina kunder eller leverantörer som idag länkar till din sidor göra det korrekt. T.ex. om du vore en klockbutik fick länken “Här kan du köpa Klockor på nätet” istället för Du kan köpa klockor “här”. Där texten inom citationstecken är länkad. Så, här kan du göra rätt genom att kontakta personerna som länkar till dig och fråga om de vill samarbeta.

Glöm inte bort att det finns personer som kan hjälpa dig

Det nämndes i början att sökoptimering är en djungel och det är korrekt. Men du kan alltid ta hjälp av en webbyrå, de har ofta kunskap inom ämnet som du kan ta del av. En webbyrå har aldrig den perfekta formulan eller inställningarna för att du ska rankas först på önskad sökfras men de kan försöka hjälpa dig i rätt riktning som kan ge resultat. De kan genomföra tekniska inställningar och optimeringar på din sida och sedan ge tips om hur bra material ska tas fram. Om du har mycket att göra, en webbyrå även anlita folk som tar fram material åt dig. På så sätt får du bra, relevant och sökoptimerat innehåll levererat till dig på beställning.

Avslutningsvis, sökmotoroptimering är en djungel och det finns saker du kan göra både på och utanför din sida men i långa loppet handlar det om att vara relevant och göra saker bra inom din bransch. Om du vill ha tips eller genomföra de nödvändiga, men inte alltid resulterande inställningarna, kan du fråga en webbyrå om hjälp.

 

Posted on

Många olika kvaliteter

Man kan köpa bambugolvet i flera olika kvaliteter, det kan vara varmpressat eller kallpressat golv. Desto högre kvalitet på golvet desto mer slitstarkt är det. Det är ofta värt att lägga lite extra pengar på ett bambugolv av hög kvalitet eftersom det håller mycket längre vilket gör att det blir billigare i längden. Då får man dessutom ett golv som känns bättre och är lite snyggare. Bambugolv är de bästa och levereras oftast färdig-lackat och som ett klickgolv eller vanligt golv med lim. Man kan använda bambugolv med dessa huvudentreprenörer och alla husets rum, det fungerar i kök och man kan även lägga bambugolv utomhus! I vissa fall kan man ha det i badrum men då är det bra att först konsultera en professionell snickare.

Låt bambun anpassa sig till rummet innan du lägger golvet

Bambun anpassar sig efter rummets temperatur och fuktighet. Därför bör du låta golvbräderna ligga i rummet några dagar innan du börjar lägga golvet.