Posted on Leave a comment

Vad menas med inläckage? 

Det finns olika typer av inläckage. Det kan bland annat röra sig om inläckage i byggnader, dricksvatten eller bergsanläggningar. Ett inläckage är i huvudsak när vatten läcker in där det inte skall. Vi tittar närmare på inläckage i tak och fasader och hur man kan åtgärda det. 

Inläckage i fasader och tak 

Om ditt tak eller fasad läcker kan det uppstå fuktskador vilket kan bli väldigt dyrt att åtgärda, se till att torka din krypgrund. Det som kännetecknar inläckage är främst när vatten utifrån tar sig in i en byggnad. Det vanligaste sättet att upptäcka ett inläckage är ofta efter ett kraftigt skyfall, men då vatten även kan ta sig in i byggnaden vid mindre regnskurar kan det ibland vara svårt att upptäcka läckan. Åtgärdar man inte problemet kan det leda till omfattande fuktskador vilket i sin tur kan leda till svamp, röta och mögel. Är det riktigt illa kan även själva byggkonstruktionen bli påverkad och resultera i söndervittrande fasader och en försvagad byggnadskonstruktion. Är det en stor vattenläcka kan det dessutom ge upphov till vattenskador, som kan bli väldigt dyra att fixa i efterhand. 

Tyvärr är det ganska vanligt att man överraskas av fuktskador som är orsakade av inläckage, speciellt vid renovering och tillbyggnader av fastigheter. Därför är det alltid bäst att utföra en besiktning innan man påbörjar arbetet för att undvika eventuella överraskningar när arbetet väl har börjat. 

Andra orsaker till inläckage 

Fastigheter utsätts ständigt för vind och väder vilket ställer väldigt höga krav på både byggnadens fasader och tak. Det är ganska vanligt att vädret orsakar små sprickor som kan vara svåra att upptäcka. Dessa sprickor kan bli värre med tiden och orsaka inläckage och andra skador. Men inläckage kan även orsakas av kraftig nederbörd i kombination med höga vindar, En annan vanlig orsak till inläckage är töväder. När snön smälter kan det hända att smältande snö belastar vissa punkter på byggnaden som vanligtvis inte är utsatta för vatten, när det sker kan smältvatten ta sig in i byggnaden trots att det inte finns några tidigare skador. Renoveringar och gamla takkonstruktioner är även vanliga orsakar till att inläckage kan uppstå. 

Olika tecken på inläckage 

Det finns en del olika varningstecken på om du har ett inläckage i byggnaden. Ett av de mest framträdande tecknen är om det droppar från innertaket när det regnar eller töar ute. Det gäller inte bara för taket utan även för droppande balkong- eller terrasstak. Ett annat tecken är fuktfläckar på husets innerväggar, innertak eller fasad. Då inte alla läckor syns så väl, kan dålig lukt och andningssvårigheter vara ett tecken på mögel som har orsakats av inläckage. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.