Posted on Leave a comment

Inläckage i fastighet 

Har du drabbats av inläckage i din bostad i samband med nederbörd? Läckage i tak som fasad kan komma att skapa större skador. Läckage som inte åtgärdas direkt när den upptäckts kan göra att din bostad kan komma att drabbas av fuktskador som kan ge upphov till ytterligare skador och kostnaderna kan bli höga. Allt från taket, till fasad, källaren, innegården och terrassen är olika delar av vår fastighet som kan drabbas av inläckage. Idag finns det ett flertal företag som mer än gärna hjälper dig att finna samt åtgärda olika typer av inläckage.  read more

Posted on Leave a comment

Vad menas med inläckage? 

Det finns olika typer av inläckage. Det kan bland annat röra sig om inläckage i byggnader, dricksvatten eller bergsanläggningar. Ett inläckage är i huvudsak när vatten läcker in där det inte skall. Vi tittar närmare på inläckage i tak och fasader och hur man kan åtgärda det. 

Inläckage i fasader och tak 

Om ditt tak eller fasad läcker kan det uppstå fuktskador vilket kan bli väldigt dyrt att åtgärda, se till att torka din krypgrund. Det som kännetecknar inläckage är främst när vatten utifrån tar sig in i en byggnad. Det vanligaste sättet att upptäcka ett inläckage är ofta efter ett kraftigt skyfall, men då vatten även kan ta sig in i byggnaden vid mindre regnskurar kan det ibland vara svårt att upptäcka läckan. Åtgärdar man inte problemet kan det leda till omfattande fuktskador vilket i sin tur kan leda till svamp, röta och mögel. Är det riktigt illa kan även själva byggkonstruktionen bli påverkad och resultera i söndervittrande fasader och en försvagad byggnadskonstruktion. Är det en stor vattenläcka kan det dessutom ge upphov till vattenskador, som kan bli väldigt dyra att fixa i efterhand.  read more